Polyhedra Environment  Floris Vanhoof Jan 2017 - Dec 2017

Polyhedra
Een environment bestaande uit een luidsprekerorkest van dertig verschillende geometrische vormen met licht en projectie.
Mijn installaties zijn instrumenten om onze perceptie te onderzoeken. Het live geluid van een symfonisch orkest lijkt als een wolk van klanken op ons af te komen. Elektroakoestische muziek uit een luidspreker daarentegen, klinkt vrij vlak en minder levendig. Met deze installatie wil ik dit rijke akoestische fenomeen van een orkest met al zijn verschillende klankbronnen benaderen. De installatie wordt een omgeving waarin het simpele stereo kanaal van mijn muziek, zich door in een bos van een dertigtal luidsprekerfiguren beweegt en laat vervormen.
Door de opstelling en belichting wordt het publiek uitgenodigd om vrij tussen de sculpturen de klanken te ontdekken.
De verschillende groottes, vormen en plaatsing van de luidsprekers zorgen voor een intense luisterervaring: Een grote ronde luidsprekerkast die links achter opgesteld staat vertaalt de klank anders dan een kleine vierkante luidspreker rechts voorin de zaal.
Samen met de natuurlijke bewegingen in de muziek (bv van hoog naar laag) ontstaan er talloze bewegingen in de ruimte tussen de luidsprekers waardoor de klank op zichzelf door deze ruimte reist.

Een project i.s.m. Overtoon, Het Bos en KRAAK.

Research projects by Floris Vanhoof

Polyhedra Environment