BMB con Justin Bennett Roelf Toxopeus 2017

BMB con (Justin Bennett & Roelf Toxopeus) weten telkens weer te overtuigen door de inventiviteit waarmee geavanceerde geluidsexperimenten worden uitgevoerd. Ze treden op met een gevarieerd en altijd weer verschillend instrumentarium, op uiteenlopende en soms extreme locaties. Ze zijn voor Instruments Make Play uitgenodigd om tijdens een korte residency te onderzoeken hoe ze de akoestiek van de haven in het Havenkwartier van Deventer kunnen gebruiken als instrument. De uitkomst van dit experiment wordt op 8 december gepresenteerd in de vorm van een optreden.

Presentations of BMB con

Instruments Make Play @ Kunstenlab, festival, De Perifeer, Deventer, The Netherlands, 2017