Responses Christoph De Boeck 2020

Gebouwen zijn niet enkel een visuele of tactiele figuur. Ze hebben ook een specifieke akoestische figuur. Die figuur komt ons zeer nabij, en beïnvloedt onze waarneming sterk, maar laat zich toch moeilijk benoemen. Ze bevindt zich altijd aan de rand van onze bewuste gedachten, als een akoestische horizon.

‘Responses’ vertaalt die akoestische horizon naar een beeld. Een paraboolmicrofoon registreert de reflecties op wanden of objecten van de tonen die een luidspreker uitstuurt. De tijd die het signaal nodig heeft om terug te keren kan omgerekend worden als een afstand. Zo ontstaat een akoestisch beeld van de ruimte.

Dat akoestisch beeld is niet stabiel zoals een visueel beeld. Afhankelijk van de frequentie van de uitgezonden klank en van het aantal en de positie van personen of objecten in een ruimte zullen de metingen en het resulterende beeld wijzigen.

Een ruimte akoestisch opmeten daagt zo de bestendigheid van de visuele representatie uit. De akoestische figuur van de ruimte is relationeel van aard. Bij het akoestisch peilen van de ruimte komt die ruimte zelf in beweging. Meten wordt zo een performatieve handeling: ze verandert en bepaalt mee wat ze meet.

Naast real-time beelden van de zaal toont ‘Responses’ ook afdrukken van geluidsopnamen van de zalen die de bezoeker vooraf doorloopt.

Luidspreker, paraboolmicrofoon, video en digitale prints

A co-production of Overtoon and z33, in collaboration with Prof. Dr. Christ Glorieux, Department of Physics, Laboratory for Acoustics and Thermal Physics, KULeuven

Presentations of Responses

The Time of Work, group show, z33, Hasselt, Belgium, 2020

Productions by Christoph De Boeck

Plant Condition
Language I
Staalhemel
Time Code Matter
Responses
Black Box
Golfvorm
Hortus Sonoris
Floating Beam
Hortus
Murmurs
Punctuation #2
Punctuation #1
Cell